Ανθρώπινο Δυναμικό

Οι εργαζόμενοί μας είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία μας. Αντιλαμβανόμαστε ότι είμαστε σε έναν παγκοσμιοποιημένο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, και να αναγνωρίζουμε ότι η ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε βασίζεται στο εξαιρετικά εξειδικευμένο και άκρως αποτελεσματικό εργατικό δυναμικό μας.

Στόχος μας είναι να ενισχυθεί η ομαδική εργασία και η συνεργασία όλων των τμημάτων, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και ανάπτυξη της εταιρείας.

Το εργατικό δυναμικό της εταιρείας μας αποτελείται από:

  • Το επιστημονικό προσωπικό σε όλα τα τμήματα της εταιρείας
  • Εκπαιδευμένο τεχνικό προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία και συντήρηση των μηχανημάτων και εξοπλισμού
  • Καταρτισμένο εργατικό δυναμικό με μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη όλων των προϊόντων


Επιπλέον, αναγνωρίζουμε ότι ένα συνεχώς εξελισσόμενο ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να προσφέρει στην επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, και, συνεπώς, εμείς προωθουμε την εξέλιξη της σταδιοδρομίας για τους εργαζομένους μας για την ενίσχυση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, προς αμοιβαίο όφελος τόσο της εταιρείας όσο και του ατόμου, με την ανάπτυξη των υφιστάμενων δεξιοτήτων τους και τα ταλέντα τους. Συγκεκριμένα, στο τμήμα προσωπικού παραγωγής λαμβάνουν συνεχή εκπαίδευση σε σχέση με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001: 2008, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη παραγωγικότητα και η άριστη ποιότητα των προϊόντων.